สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายสุรเดช เด่นวงษ์
09-858-60708
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 15 เมษายน 2565  นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมคณะผู้บริหาร ประชาชน ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ วัดอุทัยมัคคาราม ตำบลหินดาด
วันที่ 13 เมษายน 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วย นางสุพิน จิตแกล้ว  นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ  รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด นายใหม แนมขุนทด เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  นายองอาจ เกษเมธีการุณ  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอห้วยแถลง  นายสมศักดิ์ พานิชกุล  กำนันตำบลหินดาด ทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
วันที่ 1 เมษายน 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วย นางสุพิน จิตแกล้ว  นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด และ นางอรวียา พิเศษ ครูผู้ดูแลเด็ก รับมอบสไบพระราชทานและรูปหล่อท้าวสุรนารี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งประดู่ เพื่อแห่อัญเชิญสไบพระราชทานในวันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565
วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด มอบหมายให้ นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ  รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด และ นางสาวนภสร ภูบาลชื่น  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นำน้ำสมุนไพรแจกให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  ชุมชนโนนสง่า ชุมชนหินดาด และชุมชนป่าสงว
วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ร่วมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน(ทอดผ้าป่า)
วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน อำเภอห้วยแถลง
วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วย นางสุพิน จิตแกล้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด นายกฤชพล แสงสุนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด ร่วมงานประเพณีกุ้มข้าวใหญ่ตำบลทับสวาย ณ วัดโคกโภคา ตำบลทับสวาย
วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และ เจ้าพนักงานธุรการ มอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 3031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.113.236
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,606,306

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.