ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

  หน้าแรก     ชุมชนเพชรเจริญ 

ชุมชนเพชรเจริญ
ชุมชนเพชรเจริญ  

ข้อมูลพื้นฐานชุมชนเพชรเจริญ

ชื่อชุมชน                  เพชรเจริญ

ชื่อประธานชุมชน         นางทองหล่อ  เฉื่อยมะเริง

ที่อยู่ติดต่อ                 บ้านเลขที่  69  ม.8  ตำบลหินดาด

อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ สิงหาคม  2558 

ถึงวันที่ สิงหาคม  2562

 

แกนนำการจัดทำแผนชุมชน

1. นางทองหล่อ  เฉื่อยมะเริง

ประธานชุมชน

2. นางสาวใกล้รุ้ง  ชูตระกูล

รองประธานชุมชน

3. นายฉัตร  ชูตระกูล

ฝ่ายการโยธา

4. นางเพ็ญ  แนมขุนทด

ฝ่ายการศึกษา

5. นางสุมลพร  ชูตระกูล

ฝ่ายการประปา

6. นางชม  ชนะทะเล

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

7. นางเรี่ย  พลีดี

ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

8. นางทองแม้น  คำชนะชัย

ฝ่ายการคลัง

9. นางสาวอิษมา  ส่วนชอบ

ฝ่ายสวัสดิการสังคม

10. นางจวน  เถลิงสุข

ฝ่ายทะเบียนราษฎร

11. นางสมจิตร  เจริญกัลผ์

เลขานุการ

12. นางเพ็ญพักต์  แสงหิรัญ

ที่ปรึกษา

 

ข้อมูลทั่วไป

1.  พื้นที่  1  ตารางกิโลเมตร  จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  195  คน จำนวน  39  ครัวเรือน

2.  จำนวนประชากรชายจำนวน  99  คน  จำนวนประชากรหญิงจำนวน  96  คน ผู้สูงอายุจำนวน  15  คนเด็กเล็กจำนวน  19  คน

3.  อายุชุมชน  12  ปี

 

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

ชุมชนเพชรเจริญ  เดิมเป็นหมู่บ้านเมืองเพชร  หมู่ที่  8  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  แยกเป็นชุมชมเพชรเจริญ เมื่อปี  2547    ซึ่งแยกออกจากชุมชนเมืองเพชรเพราะมีขนาดใหญ่และมีประชากรหนาแน่น  กลายเป็นชุมชนเพชรเจริญมาจนถึงปัจจุบัน


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 24 เมษายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 107.22.48.243
คุณเข้าชมลำดับที่ 712,377

 
สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ 355 หมู่ที่ 1 ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
Tel : 0-4495-0427  Fax : 0-4495-0455
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
samsun escort eskişehir escort kocaeli escort istanbul escort izmir escort niğde escort adıyaman escort konya escort ordu escort