ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

 
นายกฤชพล แสงสุนานนท์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  หน้าแรก     ที่ตั้งและอาณาเขต 

ที่ตั้งและอาณาเขต
ที่ตั้งและอาณาเขต  

ที่ตั้งและอาณาเขต

สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เดิมเป็นสุขาภิบาลหินดาด และได้รับการเปลี่ยนฐานะมาเป็น
"เทศบาลตำบลหินดาด" เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่ที่ 355 หมู่ที่ 1 ถนนราชสีมา-บุรีัรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา 30240 

มีอาณาเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2528
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 103 ตอนที่ 39 หน้า 1035-1036 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2529 โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหินดาด 
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ประมาณ 7.5 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1,8,10 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีระยะทางห่างจากตัวอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 58 กิโลเมตร และมีอาณาเขตทิศเหนือ ทิศใต้
ทิศตะวันอกก และทิศตะวันตก ติดต่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่
ทิศ
รายละเอียด
1
ทิศเหนือ
จากหลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางรถไฟสาย ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไปทางทิศเหนือระยะ 1,500 เมตร ตรง กม. 316.000 จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนาน
กับกลาง รถไฟสาย ตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศเหนือระยะ 1,500 เมตร ตรง กท.
318.500 ติดกับบ้านหลุ่งประดู่ ในเขต อบต.หลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราช สีมา
2
ทิศใต้
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 1,500 
เมตร ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตแนวตั้งฉากกับศูนย์กลางทาง
รถไฟสายตะวันออก เฉียงเหนือ ไปทางทิศใต้ระยะ 1,500 เมตร ตรง กท.316.000 ติดกับ
สะมะค่า ในเขต อบต.หินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
3
ทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศใต้
ตรง กท.318.000 ผ่านทางรถไฟสาย ตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ในแนว
เส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศใต้ ระยะ 1.500 เมตร
้ตรง กม.318.500 ติดกับบ้านบุตะเภา ในเขต อบต. ทับสวาย ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
4
ทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางทิศเหนือ
ตรง กม.316.00 ผ่านทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1 ติดกับบ้านห้วยยาง
ในเขต อบต.หินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา
 ถนนในอดีตที่ยังเป็น 2 เลน

 ถนนในปัจจุบันที่เป็น 4 เลน

 


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 15 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.247.42
คุณเข้าชมลำดับที่ 882,650

 

เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๒๗  Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0