ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 


 
นายกฤชพล แสงสุนานนท์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  หน้าแรก     งานการบริการ 

งานการบริการ
งานการบริการ  


นายณรงค์ศักดิ์ รัตนเนตร์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายบุญยัง โฉมเฉลา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเจียม พูนศรี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายยอดโพธิ์ ศรีโพธิ์กลาง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายหน่อย พวงใหม่
งานรักษาความปลอดภัย


นางสมพิศ โฉมเฉลา
งานทำความสะอาดสำนักงาน


นางสาวจุฑาพร หนาแน่น
งานบันทึกข้อมูล


นางสาวศุภวรรณ ทองซา
งานธุรการ


นางสาวณัฎฐณิชา บุตรดี
งานจัดเก็บรายได้


นายวันชัย สารนอก
งานเก็บและขนขยะมูลฝอย


นายชาตรี แข็งขัน
งานเก็บและขนขยะมูลฝอย


นายควง ร่มเย็น
งานเก็บและขนขยะมูลฝอย


นายณรงค์ ยมพิมาย
งานเก็บและขนขยะมูลฝอย


นายทนงศักดิ์ เขียนค้างพลู
งานเก็บและขนขยะมูลฝอย


นายบุญช่วย มูลตรี
งานเก็บและขนขยะมูลฝอย


นายอำคา ชนไธสง
งานเก็บและขนขยะมูลฝอย


นายพินนิกร พายุพัด
งานดูแลทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาล


นายน้อม กล้าหาญ
งานดูแลทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาล


นางสาวฉัตรพร พุทธิชน
งานบันทึกข้อมูล


นางสมพิศ สารนอก
งานบันทึกข้อมูล


นายประดิษฐ์ ชอบใหญ่
งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม


นายสมทรง ชัยสิทธ์
งานดูแลทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาล


นายเมธี มณีวรรณ
งานดูแลทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาล


นายบุญมา แสวงพันธ์
งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม


นายบุญส่ง เดียขุนทด
งานรักษาความปลอดภัย


นายวิชัย พิมพ์เวิน
งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม


นางสาวศุทธินี สุวรรณพิทักษ์
งานบันทึกข้อมูล


นายธนวัฒน์ แจ่มวรรณ
งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม


นางสาวโศภิษฐ์ นิลสว่าง
งานจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางสาวสุดารัตน์ สงวนใจ
งานจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กเล็ก

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.198.195.11
คุณเข้าชมลำดับที่ 814,311

 
สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๒๗  Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
samsun escort eskişehir escort kocaeli escort istanbul escort izmir escort niğde escort adıyaman escort konya escort ordu escort