ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

 
นายกฤชพล แสงสุนานนท์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  หน้าแรก     ชุมชนโนนสง่า 

ชุมชนโนนสง่า
ชุมชนโนนสง่า  

ข้อมูลพื้นฐานชุมชนโนนสง่า

ชื่อชุมชน    โนนสง่า  เทศบาลตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง

จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อประธานชุมชน         นางสุภา  คุ้มมะม่วง

ที่อยู่ติดต่อ     บ้านเลขที่  90  ม.1  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง

จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ สิงหาคม  2558 

ถึงวันที่ สิงหาคม  2562

แกนนำการจัดทำแผนชุมชน 

1. นางสุภา  คุ้มมะม่วง

ประธานชุมชน

2. นางกัญญาลักษณ์  อินทพันธ์

รองประธานชุมชน

3. นายสนอง  เขียนค้างพลู

ฝ่ายการโยธา

4. นายสายัน  พุ่มมะม่วง

ฝ่ายการศึกษา

5. นายอนุศรน์  แซ่แต้

ฝ่ายการประปา

6. นายสิทธิชัย  เนตรสูงเนิน

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

7. นางจำปี  ประสาร

ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

8. นางลั่นทม  ลักษณะคำมี

ฝ่ายการคลัง

9. นางสาวศุภาวดี  เขียนค้างพลู

ฝ่ายสวัสดิการสังคม

10. นางพิน  จิตแกล้ว

ฝ่ายทะเบียนราษฎร

11. นางสมหมาย  โฉมศรี

เลขานุการ

12. นางบุญถึง  แซ่แต้

ที่ปรึกษา

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

1.  พื้นที่  0.5  ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  209  คน

จำนวน  55  ครัวเรือน

2.  จำนวนประชากรชายจำนวน  106 คน จำนวนประชากรหญิงจำนวน  103  คน

ผู้สูงอายุจำนวน  24  คน  เด็กเล็กจำนวน  15  คน

3.  อายุชุมชน  12  ปี

 

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

     ชุมชนโนนสง่า  เดิมเป็นหมู่บ้านหินดาด  หมู่ที่  1  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมา  ตั้งเป็นชุมชนเมื่อ  พ.ศ.  2547โดยแยกจากหมู่บ้านหินดาด  หมู่ที่  1  ที่มีขนาดใหญ่  และเดิมชื่อคุ้มโนนสง่า  จึงนำมาตั้งเป็นชื่อชุมชนโนนสง่า  จนถึงปัจจุบัน


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 15 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.247.42
คุณเข้าชมลำดับที่ 882,620

 

เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๒๗  Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0