ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

  หน้าแรก     ชุมชนหินดาด 

ชุมชนหินดาด
ชุมชนหินดาด  

      ข้อมูลพื้นฐานชุมชนหินดาด

ชื่อชุมชน  หินดาด  เทศบาลตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง

จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อประธานกรรมการชุมชน    นายเติม  คงสนิท

ที่อยู่ติดต่อ   บ้านเลขที่  5/1  ม.1  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง

จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง     ตั้งแต่วันที่ สิงหาคม  2558 

ถึงวันที่ สิงหาคม  2560

แกนนำการจัดทำแผนชุมชน

1. นายเติม  คงสนิท

ประธานชุมชน

2. นายสังคม  จุนเสริม

รองประธานชุมชน

3. นายบุญมี  คงสนิท

ฝ่ายการโยธา

4. นางสำเนียง  มีของ

ฝ่ายการศึกษา

5. นายประยูร  อบทองหลาง

ฝ่ายการประปา

6. นายสอง  เรียงทองหลาง

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

7. นางสาวณัฐรินทร์  แก่นฝาง

ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

8. นางสาวสุดใจ  ตรัสพรม

ฝ่ายการคลัง

9. นายส้มจีน  คงสนิท

ฝ่ายสวัสดิการสังคม

10. นางสำรวย  พิมพ์สงเคราะห์

ฝ่ายทะเบียนราษฎร

11. นางอาภาภรณ์  ประสาร

เลขานุการ

12. นางนันทนา  คงสนิท

ที่ปรึกษา

 

ข้อมูลทั่วไป

1.  พื้นที่  1.5  ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  269  คน  จำนวน  69  ครัวเรือน

2.  จำนวนประชากรชายจำนวน  125  คนจำนวนประชากรหญิงจำนวน  144  คน ผู้สูงอายุจำนวน  34  คน  เด็กเล็กจำนวน  27  คน

3.  อายุชุมชน  12  ปี

 

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

ชุมชนหินดาด  เดิมเป็นหมู่บ้านหินดาด  หมู่ที่  1  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งเป็นชุมชนเมื่อ  พ.ศ.  2547  ที่มีชื่อว่าชุมชนหินดาดเพราะเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่ในกลางพื้นที่  จึงชื่อว่าชุมชนหินดาดมาจนถึงปัจจุบัน


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 23 เมษายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.81.117.119
คุณเข้าชมลำดับที่ 712,254

 
สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ 355 หมู่ที่ 1 ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
Tel : 0-4495-0427  Fax : 0-4495-0455
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
samsun escort eskişehir escort kocaeli escort istanbul escort izmir escort niğde escort adıyaman escort konya escort ordu escort