ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
เฟสบุ๊กเทศบาล


  หน้าแรก     ชุมชนหินดาด 

ชุมชนหินดาด
ชุมชนหินดาด  

ข้อมูลพื้นฐานชุมชนหินดาด

ชื่อชุมชน หินดาด  เทศบาลตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง

จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อประธานกรรมการชุมชน    นางจิระพิน ฉายแสง          

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง     ตั้งแต่วันที่  12  ตุลาคม  2564  ถึงวันที่ 22  สิงหาคม  2566

                                1. นางจิระพิน ฉายแสง                                         ประธานคณะกรรมการ

                                2. นายวีรเดช ธรรมชาติ                                        รองประธานคณะกรรมการ

                                3. นายสุนันห์ เสาวภา                                           เลขานุการ

                                4. นายปวีณวัชร ค้าดี                                           กรรมการฝ่ายประปา

                                5. นายธเนศ แก้วคำ                                              กรรมการฝ่ายประปา

                                6. นางสาวยุพาภรณ์ ศรียอดปรางค์                   กรรมการฝ่ายการคลัง

                                7. นางณัฐรินทร์ แก่นฝาง                                     กรรมการฝ่ายการศึกษา

                                8. นางอาภาภรณ์ ประสาร                                   กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                9. นางพรทิพย์ แก้วคำ                                          กรรมการฝ่ายทะเบียนราษฎร

                                10. นางสำเนียง ญาตินิยม                                   กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม

ข้อมูลทั่วไป

1.  พื้นที่  1.5  ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  199  คน  จำนวน  47  ครัวเรือน

2.  จำนวนประชากรชายจำนวน  104  คนจำนวนประชากรหญิงจำนวน  95  คน

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

ชุมชนหินดาด  เดิมเป็นหมู่บ้านหินดาด  หมู่ที่  1  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งเป็นชุมชนเมื่อ  พ.ศ.  2547  ที่มีชื่อว่าชุมชนหินดาดเพราะเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่ในกลางพื้นที่  จึงชื่อว่าชุมชนหินดาดมาจนถึงปัจจุบัน

 

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
ทำเนียบบุคลากร

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 2526 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.121.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,783,253

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.