ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

 
นายกฤชพล แสงสุนานนท์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  หน้าแรก     ชุมชนโนนจำปา-หัวทำนบ 

ชุมชนโนนจำปา-หัวทำนบ
ชุมชนโนนจำปา-หัวทำนบ  

ข้อมูลพื้นฐานชุมชนโนนจำปา – หัวทำนบ

ชื่อชุมชน         โนนจำปา - หัวทำนบ  เทศบาลตำบลหินดาด 

อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อประธานชุมชน         นายจรัญ  เกาะสูงเนิน

ที่อยู่ติดต่อ        บ้านเลขที่  204  ม.1  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง

จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ สิงหาคม  2558 

ถึงวันที่ สิงหาคม  2562

 

แกนนำการจัดทำแผนชุมชน

 

1. นายจรัญ  เกาะสูงเนิน

ประธานชุมชน

2. นายสมบูรณ์  รัตนจันทอง

รองประธานชุมชน

3. นายสมควร  ร่มเย็น

ฝ่ายการโยธา

4. นายวิชัย  สร้างนอก

ฝ่ายการศึกษา

5. นายวิโรจน์  ประจันทะสี

ฝ่ายการประปา

6. นายบุญเปลื้อง  มุ่งคลองกลาง

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

7. นางอนุรัตน์  โสตะพรามห์

ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

8. นางสาวทองสี  สำเรียนรัมย์

ฝ่ายการคลัง

9. นายบุญจัน  วงถวิล

ฝ่ายสวัสดิการสังคม

10. นางคำนึง  อุสาห์งาน

ฝ่ายทะเบียนราษฎร

11. นางสาวสำรวม  มุ่งคลองกลาง

เลขานุการ

12. นายพล  ประจันทสี

ที่ปรึกษา

 

ข้อมูลทั่วไป

1.  พื้นที่  1  ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  154  คน

จำนวน  34  ครัวเรือน

2.  จำนวนประชากรชายจำนวน  77  คน  จำนวนประชากรหญิง

จำนวน  77  คนผู้สูงอายุจำนวน  12  คน  เด็กเล็กจำนวน  13  คน

3.  อายุชุมชน  12  ปี

 

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

ดิมเป็นหมู่บ้านหินดาด  หมู่ที่  1  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งเป็นชุมชนเมื่อ  พ.ศ.  2547  เดิมชุมชนนี้ชื่อคุ้มโนนจำปาและคุ้มหัวทำนบ  จึงนำมารวมกันและตั้งเป็นชุมชนโนนจำปา-หัวทำนบ  เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 15 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.224.247.42
คุณเข้าชมลำดับที่ 882,613

 

เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๒๗  Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0