ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

  หน้าแรก     ชุมชนโนนจำปา-หัวทำนบ 

ชุมชนโนนจำปา-หัวทำนบ
ชุมชนโนนจำปา-หัวทำนบ  

ข้อมูลพื้นฐานชุมชนโนนจำปา – หัวทำนบ

ชื่อชุมชน         โนนจำปา - หัวทำนบ  เทศบาลตำบลหินดาด 

อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อประธานชุมชน         นายจรัญ  เกาะสูงเนิน

ที่อยู่ติดต่อ        บ้านเลขที่  204  ม.1  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง

จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ สิงหาคม  2558 

ถึงวันที่ สิงหาคม  2562

 

แกนนำการจัดทำแผนชุมชน

 

1. นายจรัญ  เกาะสูงเนิน

ประธานชุมชน

2. นายสมบูรณ์  รัตนจันทอง

รองประธานชุมชน

3. นายสมควร  ร่มเย็น

ฝ่ายการโยธา

4. นายวิชัย  สร้างนอก

ฝ่ายการศึกษา

5. นายวิโรจน์  ประจันทะสี

ฝ่ายการประปา

6. นายบุญเปลื้อง  มุ่งคลองกลาง

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

7. นางอนุรัตน์  โสตะพรามห์

ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

8. นางสาวทองสี  สำเรียนรัมย์

ฝ่ายการคลัง

9. นายบุญจัน  วงถวิล

ฝ่ายสวัสดิการสังคม

10. นางคำนึง  อุสาห์งาน

ฝ่ายทะเบียนราษฎร

11. นางสาวสำรวม  มุ่งคลองกลาง

เลขานุการ

12. นายพล  ประจันทสี

ที่ปรึกษา

 

ข้อมูลทั่วไป

1.  พื้นที่  1  ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  154  คน

จำนวน  34  ครัวเรือน

2.  จำนวนประชากรชายจำนวน  77  คน  จำนวนประชากรหญิง

จำนวน  77  คนผู้สูงอายุจำนวน  12  คน  เด็กเล็กจำนวน  13  คน

3.  อายุชุมชน  12  ปี

 

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

ดิมเป็นหมู่บ้านหินดาด  หมู่ที่  1  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งเป็นชุมชนเมื่อ  พ.ศ.  2547  เดิมชุมชนนี้ชื่อคุ้มโนนจำปาและคุ้มหัวทำนบ  จึงนำมารวมกันและตั้งเป็นชุมชนโนนจำปา-หัวทำนบ  เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 24 เมษายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 107.22.48.243
คุณเข้าชมลำดับที่ 712,403

 
สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ 355 หมู่ที่ 1 ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
Tel : 0-4495-0427  Fax : 0-4495-0455
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
samsun escort eskişehir escort kocaeli escort istanbul escort izmir escort niğde escort adıyaman escort konya escort ordu escort