ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

 
นายกฤชพล แสงสุนานนท์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  หน้าแรก     ชุมชนป่าสงวน 

ชุมชนป่าสงวน
ชุมชนป่าสงวน  

ข้อมูลพื้นฐานชุมชนป่าสงวน

ชื่อชุมชน     ป่าสงวนเทศบาลตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อประธานกรรมการชุมชน    นายสมศักดิ์  พุทธิชน

ที่อยู่ติดต่อ    บ้านเลขที่  412  ม.1  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง        ตั้งแต่วันที่สิงหาคม  2558 

ถึงวันที่ สิงหาคม  2562

 

แกนนำการจัดทำแผนชุมชน

1. นายสมศักดิ์  พุทธิชน

ประธานชุมชน

2. นายแดง  ตันกระโทก

รองประธานชุมชน

3. นายสุชาติ  ญาตินิยม

ฝ่ายการโยธา

4. นางขจี  การัตน์

ฝ่ายการศึกษา

5. นางสมปอง  ชอบใหญ่

ฝ่ายการประปา

6. นายไพวัลย์  วิเสน

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

7. นางต๋อย  ปัตตาละคะ

ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

8. นางไพรินทร์  จินทะมาลา

ฝ่ายการคลัง

9. นางสมจิต  ยังเต็ม

ฝ่ายสวัสดิการสังคม

10. นางสมจิต  ชูตระกูล

ฝ่ายทะเบียนราษฎร

11. นางมณทิลา  บุญคุ้มอยู่

เลขานุการ

12. นางสมพิศ  โฉมเฉลา

ที่ปรึกษา

 

ข้อมูลทั่วไป

1.  พื้นที่  0.7  ตารางกิโลเมตร  จำนวนประชากรตามทะเบียน                    ราษฎร  244  คน จำนวน  58  ครัวเรือน

2.  จำนวนประชากรชายจำนวน  118  คน  จำนวนประชากรหญิงจำนวน  126  คน ผู้สูงอายุจำนวน  26  คน  เด็กเล็กจำนวน  13  คน

3.  อายุชุมชน  12  ปี

 

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

เดิมเป็นหมู่บ้านหินดาด  หมู่ที่  1  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งเป็นชุมชนเมื่อ  พ.ศ.  2547  ซึ่งชุมชนนี้เป็นพื้นที่ที่มีป่าสงวนอยู่จึงตั้งชื่อชุมชนนี้ว่าชุมชนป่าสวน  มาจนถึงปัจจุบัน


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 15 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.224.247.42
คุณเข้าชมลำดับที่ 882,633

 

เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๒๗  Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0