ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

  หน้าแรก     ชุมชนเมืองเพชร 

ชุมชนเมืองเพชร
ชุมชนเมืองเพชร  

ข้อมูลพื้นฐานชุมชนเมืองเพชร

ชื่อชุมชน    เมืองเพชร

ชื่อประธานชุมชน   นายบรรจง  เอี่ยมขุดทด

ที่อยู่ติดต่อ       บ้านเลขที่  9ม.8  ตำบลหินดาด 

อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ สิงหาคม  2558 

ถึงวันที่ สิงหาคม  2562

 

แกนนำการจัดทำแผนชุมชน

 

1. นายบรรจง  เอี่ยมขุนทด

ประธานชุมชน

2. นายไพโรจน์  เฉื่อยมะเริง

รองประธานชุมชน

3. นายประจวบ  เอี่ยมขุนทด

ฝ่ายการโยธา

4. นางอภัสดา  เจ๊กมะเริง

ฝ่ายการศึกษา

5. นายสวิด  พืมขุนทด

ฝ่ายการประปา

6. นายจำรัส  ขาวสระ

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

7. นางรวง  บุญมี

ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

8. นางทุเรียน  แก้วพะเนา

ฝ่ายการคลัง

9. นางประนอม  ชำนิวัตร

ฝ่ายสวัสดิการสังคม

10. นางพรทิพย์  สดุดี

ฝ่ายทะเบียนราษฎร

11. นางพิกุลทอง  เอี่ยมขุนทด

เลขานุการ

12. นางแช่ม  เฉื่อยมะเริง

ที่ปรึกษา

 

ข้อมูลทั่วไป

1.  พื้นที่  1.5  ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  197  คน

จำนวน  44  ครัวเรือน

2.  จำนวนประชากรชายจำนวน  100  คน  จำนวนประชากรหญิงจำนวน  97  คน

    ผู้สูงอายุจำนวน  17  คน  เด็กเล็กจำนวน  24  คน

3.  อายุชุมชน  12  ปี

 

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

ชุมชนเมืองเพชร  เดิมเป็นหมู่บ้านเมืองเพชร  หมู่ที่  8  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  แยกเป็นชุมชน  2  ชุมชน  คือชุมชนเมืองเพชรและชุมชนเพชรเจริญ  เมื่อประมาณปี  2547  และเป็นชุมชนเมืองเพชรมาถึงปัจจุบัน


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.226.76.27
คุณเข้าชมลำดับที่ 700,676

 
สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ 355 หมู่ที่ 1 ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
Tel : 0-4495-0427  Fax : 0-4495-0455
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
samsun escort eskişehir escort kocaeli escort istanbul escort izmir escort niğde escort adıyaman escort konya escort ordu escort