ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

 
นายกฤชพล แสงสุนานนท์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  หน้าแรก     ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา 

ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา
ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา  

ข้อมูลพื้นฐานชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา

ชื่อประธานกรรมการชุมชน    นายบรรชา  แสงชนะ

ที่อยู่ติดต่อ   บ้านเลขที่  114  ม.10  ตำบลหินดาด

อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง       ตั้งแต่วันที่ 3  สิงหาคม  2558  

ถึงวันที่ 2  สิงหาคม  2562

 

แกนนำการจัดทำแผนชุมชน

1. นายบรรชา  แสงชนะ

ประธานชุมชน

2. นางสาววัณณิภา  พวงใหม่

รองประธานชุมชน

3. นายวิโรจน์  แสงชนะ

ฝ่ายการโยธา

4. นางจิตรางค์  เพ็ชรพรม

ฝ่ายการศึกษา

5. นายนิตย์  พวงใหม่

ฝ่ายการประปา

6. นายทองคำ  แก้วอินทร์

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

7. นางสาวละอองฝน  เก่งกลาง

ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

8. นางสาวมณีรัตน์  เก่งกลาง

ฝ่ายการคลัง

9. นางอันชัน  นาคพิมาย

ฝ่ายสวัสดิการสังคม

10. นางสาวน้ำฝน  สุขนาแซง

ฝ่ายทะเบียนราษฎร

11. นางสงบ  แสวงพันธ์

เลขานุการ

12. นางจวน  เอสันเทียะ

ที่ปรึกษา

 

ข้อมูลทั่วไป

1.  พื้นที่  1.5  ตารางกิโลเมตร  จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  179  คน จำนวน  50  ครัวเรือน

2.  จำนวนประชากรชายจำนวน  96  คน  จำนวนประชากรหญิง                 จำนวน  83  คน ผู้สูงอายุจำนวน  19  คน  เด็กเล็กจำนวน  14  คน

3.  อายุชุมชน  12  ปี

 

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

เดิมเป็นหมู่บ้านหินดาด  หมู่ที่  1  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ต่อมาได้แยกออกมาตั้งหมู่บ้านใหม่  ชื่อบ้านหลุมดิน  หมู่ที่  10  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อปี  2528  โดยมี  นายที  สารนอก  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  และปี  2547  ได้แยกออกเป็น  2  ชุมชน  คือชุมชนหลุมดิน  และชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา  เป็นหมู่ที่  10  มาจนถึงปัจจุบัน

 


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 15 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 54.224.247.42
คุณเข้าชมลำดับที่ 882,596

 

เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๒๗  Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0