ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
เฟสบุ๊กเทศบาล  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น.          นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรี  ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คุณพนอ ภิญโญ ประธานกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหินดาด ประธานชุมชนและกรรมการทุกชุมชน พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567          ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหินดาด
วันที่ 20 มิถุนายน  2567 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วย คณะศึกษาดูงาน  เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง เเละสำนักงานเทศบาลตำบลเนินสูง  จ.จันทบุรี ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
วันที่ 19 มิถุนายน  2567 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วย คณะศึกษาดูงาน  เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เเละสำนักงานเทศบาลเมืองขลุง จ.จันทบุรี ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
วันที่ 18 มิถุนายน  2567  พันจ่าอากาศโทสมพงศ์ หมั่นสาน นายอำเภอห้วยเเถลง ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างทุกกอง คุณพนอ ภิญโญ ประธานกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหินดาด                      คุณสหพันธ์ เปาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินดาด คุณสมบัติ สระมูล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงาน ด้านการจัดการขยะมูลฝอย  ณ เทศบาลตำบลหินดาด 
วันที่ 31 พ.ค. 2567  นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วย  นางสุพิน จิตแกล้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด นายนรงค์ฤทธิ์ ทองหวั่น รองปลัดเทศบาลตำบลหินดาด และพนักงานเทศบาลตำบลหินดาด ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้ป่วย ติดเตียง ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่  แผ่นรองการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567
นายชอบ ภิญโญ  นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด มอบหมายอาสาสมัครปศุสัตว์ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน 2567 ทั้ง 9 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหินดาด
วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประธานชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด
วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00น. นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาเพื่อแก้ไขความผิดปกติ  ด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ณ เทศบาลตำบลหินดาด
เทศบาลตำบลหินดาด ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ทำกิจกรรมในโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยการคัดเเยกขยะตั้งเเต่ต้นทาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน เช่น เศษอาหาร ผลไม้ เศษหญ้า หรืออื่นๆ ที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ โดยการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ช่วยลดปัญหาขยะเน่าเหม็น ได้ปุ๋ยหมักไว้บำรุงดินเเละปลูกผักผลไม้ได้ดี  ลดก๊าชเรือนกระจกเเละภาวะโลกร้อน ลดปัญหาสิ่งเเวดล้อม 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์  ขอความร่วมมือประชาชนห้ามเผาในที่โล่งเเจ้งเเละงดเผาเศษวัชพืช เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ  รณรงค์ป้องกันโรคทางเดินหายใจจากภัยฝุ่นละอองเเละควบคุมการเผาในที่โล่งรวมถึงการเผาวัชพืชทางการเกษตร ตามโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
ทำเนียบบุคลากร

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 2526 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.121.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,783,291

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.