ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

 
นายกฤชพล แสงสุนานนท์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  หน้าแรก     ชุมชนหลุมดิน 

ชุมชนหลุมดิน
ชุมชนหลุมดิน  

 ข้อมูลพื้นฐานชุมชนหลุมดิน

ชื่อชุมชน    หลุมดิน

ชื่อประธานชุมชน    นางวันนา  อ่อนศรี

ที่อยู่ติดต่อ   บ้านเลขที่  73  ม.10  ตำบลหินดาด 

อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ สิงหาคม  2558  ถึงวันที่ สิงหาคม  2562

 

แกนนำการจัดทำแผนชุมชน

 

1. นางวันนา  อ่อนศรี

ประธานชุมชน

2. นางสาวเกียรติสุดา  โชคกลาง

รองประธานชุมชน

3. นายเกียรติศักดิ์  โชคกลาง

ฝ่ายการโยธา

4. นางสำรวย  จำปี

ฝ่ายการศึกษา

5. นายสมพงษ์  ซอมรัมย์

ฝ่ายการประปา

6. นายสง่า  ชัยจะโป๊ะ

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

7. นางสมัย  เพชรพรม

ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

8. นางสุดใจ  แก้วมะเริง

ฝ่ายการคลัง

9. นางสาวสมปอง  วงค์ภักดี

ฝ่ายสวัสดิการสังคม

10. นางสาวมณีวัลย์  มัจฉาชาติ

ฝ่ายทะเบียนราษฎร

11. นางสมหมาย  แสวงพันธ์

เลขานุการ

12. นายพรม  จำปี

ที่ปรึกษา

 

ข้อมูลทั่วไป

1.  พื้นที่  1  ตารางกิโลเมตร  จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  355  คน

จำนวน  88  ครัวเรือน

2.  จำนวนประชากรชายจำนวน  187  คนจำนวนประชากรหญิงจำนวน  168  คน

ผู้สูงอายุจำนวน  34  คน  เด็กเล็กจำนวน  25  คน

3.  อายุชุมชน  12  ปี

 

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

เดิมเป็นหมู่บ้านหินดาด  หมู่ที่  1  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ต่อมาได้แยกออกมาตั้งหมู่บ้านใหม่เมื่อ  ปี  2528  โดยมี  นายที  สารนอก  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อหมู่บ้านหลุมดิน  หมู่ที่  10  เมื่อยกฐานะเป็นเทศบาล  จึงแบ่งออกเป็น  2  ชุมชน  คือ  ชุมชนหลุมดินและชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2547


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 54.225.26.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 884,065

 

เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๒๗  Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.