สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายนรงค์ฤทธิ์ ทองหวั่น

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
บริการออนไลน์
เฟสบุ๊กเทศบาล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศุนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ของเทศบาลตำบลหินดาด


  หน้าแรก     ข้อมูลผู้บริหาร 

ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร  


นายชอบ ภิญโญ
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
โทรศัพท์ : 081-790-3454


นางสุพิน จิตแกล้ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
โทรศัพท์ : 06-4564-6971


นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
โทรศัพท์ : 081-877-8262


นายใหม แนมขุนทด
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
โทรศัพท์ : 097-987-3278


นายสุนันท์ ปัดตาละคะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
โทรศัพท์ : 063-038-6837


นายนรงค์ฤทธิ์ ทองหวั่น
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลนางวิมลรัตน์ วิลัยกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 086-408-7475


นายเอนก พันธุ์ศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 081-955-9869


นางสาวสุภาวดี พยัคฆกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 081-878-7101


นางภารยา พลสินธุ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์ : 084-970-3818


นางสาวนภสร ภูบาลชื่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 081-073-5125


นางสาวนภสร ภูบาลชื่น
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ : 081-073-5125


นางภารยา พลสินธุ์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 084-970-3818
สายตรงผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 89
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 8 ธันวาคม 2566
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
E-service
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.235.60.197
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,231,652

            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.