ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 


 
นายกฤชพล แสงสุนานนท์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  หน้าแรก     พันธกิจ 

พันธกิจ
พันธกิจ  

 พันธกิจ

1.  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2.  การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3.  ประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน และการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน การสร้างงานในชุมชน 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ชุมชน

4.  สร้างการพัฒนาให้เกิดดุลยภาพที่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

6.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การศึกษา การกีฬา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน การพัฒนาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

7.  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์

8.  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

9.  ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม

10.  สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

11.  ส่งเสริมให้ประชาชนนำแนวทางการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 25 คน
หมายเลข IP 54.198.195.11
คุณเข้าชมลำดับที่ 814,337

 
สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๒๗  Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
samsun escort eskişehir escort kocaeli escort istanbul escort izmir escort niğde escort adıyaman escort konya escort ordu escort