สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายกฤชพล แสงสุนานนท์
Tel. 098-935-6445
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล


  หน้าแรก     ชุมชนศิลาประชารักษ์ 

ชุมชนศิลาประชารักษ์
ชุมชนศิลาประชารักษ์  

 

ข้อมูลพื้นฐานชุมชนศิลาประชารักษ์

ชื่อชุมชน              ศิลาประชารักษ์ เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อประธานกรรมการชุมชน   นายประเสริฐ พูนศรี             

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง       ตั้งแต่วันที่ 21  สิงหาคม  2562   ถึงวันที่ 22  สิงหาคม  2566

                1. นายประเสริฐ พูนศรี         ประธานคณะกรรมการ

                2. นายศิริวัฒน์ เต็งวรกิจ      รองประธานคณะกรรมการ

                3. นายศราวุฒิ พัดศรี           เลขานุการ

                4. นายวิบูลย์ ใจงาม              กรรมการฝ่ายประปา

                5. นายอุดม แข็งขัน                กรรมการฝ่ายประปา

                6. นางอุไร เผด็จสำโรง          กรรมการฝ่ายการคลัง

                7. นายชัยทัต หาดทะเล        กรรมการฝ่ายการศึกษา

                8. นายวิทยา ใจงาม              กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

                9. นายชาตรี แข็งขัน              กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                10. นางสมมาศ กล้าหาร      กรรมการฝ่ายทะเบียนราษฎร

                11.นางบุหงา คงสมนึก          กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม

ข้อมูลทั่วไป       

                1.  พื้นที่  1  ตารางกิโลเมตร  จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  250  คน จำนวน  63  ครัวเรือน

                2.  จำนวนประชากรชายจำนวน  125  คน จำนวนประชากรหญิงจำนวน  125  คน

                3.  อายุชุมชน  20  ปี

 

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

                   เดิมเป็นหมู่บ้านหินดาด  หมู่ที่  1  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมาตั้งเป็นชุมชนเมื่อ  พ.ศ. 2547  เดิมชื่อคุ้มหลังตลาด  และได้รวมเขตตลาดไว้ด้วยจึงตั้งชื่อใหม่เป็นชุมชนศิลาประชารักษ์มาจนถึงปัจจุบัน

 

 

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2565
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 2627 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.207.132.226
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,103,228

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.