ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

  หน้าแรก     ชุมชนศิลาประชารักษ์ 

ชุมชนศิลาประชารักษ์
ชุมชนศิลาประชารักษ์  

ข้อมูลพื้นฐานชุมชนศิลาประชารักษ์

 

ชื่อชุมชน      ศิลาประชารักษ์เทศบาลตำบลหินดาด 

อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อประธานกรรมการชุมชน        นายเอกวิทย์  พันนาเหนือ

ที่อยู่ติดต่อ      บ้านเลขที่  421  ม.1  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง       ตั้งแต่วันที่ สิงหาคม  2558 

ถึงวันที่ สิงหาคม  2562

 

แกนนำการจัดทำแผนชุมชน

 

1. นายเอกวิทย์  พันนาเหนือ

ประธานชุมชน

2. นายสมชาย  บุญมี

รองประธานชุมชน

3. นายศุภชัย  แข็งขัน

ฝ่ายการโยธา

4. นายฮูน  คิดหมั้น

ฝ่ายการศึกษา

5. นายมานพ  นิพิมาย

ฝ่ายการประปา

6. นายสุรินทร์  บุญมี

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

7. นางลำยอง  นิพิมาย

ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

8. นางหนม  รุ่งฤดีชัยมงคล

ฝ่ายการคลัง

9. นายประเสริฐ  พูนศรี

ฝ่ายสวัสดิการสังคม

10. นางอุไร  เผด็จสำโรง

ฝ่ายทะเบียนราษฎร

11. นางฉันทนา  บัวนาค

เลขานุการ

12. นายเกียรติศักดิ์  นันทวนิจ

ที่ปรึกษา

 

ข้อมูลทั่วไป

1.  พื้นที่  1  ตารางกิโลเมตร  จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  208  คน จำนวน  61  ครัวเรือน

2.  จำนวนประชากรชายจำนวน  104  คน จำนวนประชากรหญิงจำนวน  104  คน ผู้สูงอายุจำนวน  40  คน  เด็กเล็กจำนวน  22  คน

3.  อายุชุมชน  12  ปี

 

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

                   เดิมเป็นหมู่บ้านหินดาด  หมู่ที่  1  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมาตั้งเป็นชุมชนเมื่อ  พ.ศ. 2547  เดิมชื่อคุ้มหลังตลาด  และได้รวมเขตตลาดไว้ด้วยจึงตั้งชื่อใหม่เป็นชุมชนศิลาประชารักษ์มาจนถึงปัจจุบัน


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 24 เมษายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 107.22.48.243
คุณเข้าชมลำดับที่ 712,382

 
สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ 355 หมู่ที่ 1 ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
Tel : 0-4495-0427  Fax : 0-4495-0455
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
samsun escort eskişehir escort kocaeli escort istanbul escort izmir escort niğde escort adıyaman escort konya escort ordu escort