สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายนรงค์ฤทธิ์ ทองหวั่น

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานกิจการสภา
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
e-planNacc
บริการออนไลน์
เฟสบุ๊กเทศบาล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเกษตร
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปหัตถกรรม
ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเกษตร
 วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์  ขอความร่วมมือประชาชนห้ามเผาในที่โล่งเเจ้งเเละงดเผาเศษวัชพืช เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชน
ภาพการอบรมโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประจำปี 2566
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ 2566              กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลหินดาด ได้ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในชุมชน  วัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเละโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาด  ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน พ.ศ. 2566
;วันที่ 15 มิ.ย.2566  นายชอบ  ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากประชาชนทั้ง 9 ชุมชน และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหินดาด เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ณ.ลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลหินดาด
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาดมอบหมายให้นางรัชนีกร เกษเมธีการุณรองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 “  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว 
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนหินดาดวิทยา
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง ประธานในพิธีเปิด“โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2566”พร้อมด้วยนายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด คณะผู้บริหาร สถานีตำรวจภูธรห้วยแถลง สมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภาวัฒนธรรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนและประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ ณ บริเวณพื้นที่ป่าสาธารณะ  หมู่ที่ 1 ชุมชนป่าสงวน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหินดาด โดยการนำของ นายชอบ ภิญโย นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด มอบหมายอาสาสมัครปศุสัตว์ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2566 ณ ชุมชนทั้ง 9 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหินดาด
วันที่ 11 พฤาภาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ร่วมกิจกรรม Kick off โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดหลุ่งประดู่ ตำบลหลุ่งประดู่ 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาดพร้อมด้วยนางวิมลรัตน์ วิลัยกลาง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดประชาคมาราม ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา     
วันที่ 27 เม.ย. 2566 เวลา 09.00 น. นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ พร้อมด้วยนางสุพิน  จิตเเกล้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า"ปีงบประมาณ 2566
วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาดพร้อมด้วย                                  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 07.30 น. นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ร่วมงานประเพณีบวงสรวงท้าวสุรนารี งานของดีอำเภอห้วยแถลง และงานศึกฉลองสมโภช 555 ปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 อำเภอห้วยแถลง พร้อมด้วยตัวแทนผู้เชิญสไบพระราชทาน เทศบาลตำบลหินดาด ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ และศูนย์ราชการอำเภอห้วยแถลง 

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2567
อา พฤ
25 26 27 28 29 1 2
3 45 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 4 มีนาคม 2567
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
E-service
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.192.15.251
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,536,656

            
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.