สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายนรงค์ฤทธิ์ ทองหวั่น

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่  12  พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด (ครั้งแรก) วันที่  5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 2 ประจำปี 2564 วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564                                                       นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ได้มอบชุด PPE จำนวน 12 ชุด พร้อมด้วยหน้ากาก N95 จำนวน 12 ชิ้น สำหรับพนักงานปฏิบัติการประจำศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน EMS โดยใช้งบประมาณส่วนตัว
วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ทางเทศบาลตำบลหินดาด นำโดย นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาด ประธาน อสม. ทั้ง 9 ชุมชน อสม. ชุมชนป่าสงวน ชุมชนศิลาประชารักษ์ ชุมชนโนนจำปา – หัวทำนบ ชุมชนหินดาด ตัวแทนกำนันตำบลหินดาด และพนักงานเทศบาลตำบลหินดาด  เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จากสระน้ำชุมชนป่าสงวน ผ่านไปยังตลาดเทศบาลตำบลหินดาด ชุมชนศิลาประชารักษ์ และสิ้นสุดที่ศาลาชุมชนป่าสงวน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ทางเทศบาลตำบลหินดาด โดยการนำของ นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน พนักงานเทศบาล ทำความสะอาดถนนชุมชนป่าสงวนและชุมชนศิลาประชารักษ์
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ทางเทศบาลตำบลหินดาด โดยการนำของ นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน พนักงานเทศบาล ทำความสะอาดถนนชุมชนป่าสงวนและชุมชนศิลาประชารักษ์
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ทางเทศบาลตำบลหินดาด โดยการนำของ นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน พนักงานเทศบาล ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนตั้งแต่หน้าปณิธานถึงหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาด
โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔
นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอห้วยแถลง มอบหมาย นายศิวะเสก สินโทรัมย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เข้าเยี่ยมตรวจติดตามผู้เข้ารับการกักตัวจำนวน 14 วันฯ
โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๔
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
โครงการประเพณีลอยกระทง
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2563
วันออกพรรษา วันศุกร์ ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลหินดาด ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีฯ วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลหินดาด ร่วมต้อนรับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ วัดอุทัยมัคคาราม วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ สิงหาคม๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
อัญเชิญพระพุทธศรีพิทักษ์ชน(จำลอง) ๑๕ -๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตำบลหินดาด
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 34 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,003,101

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.