สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายนรงค์ฤทธิ์ ทองหวั่น

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
บริการออนไลน์
เฟสบุ๊กเทศบาล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศุนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ของเทศบาลตำบลหินดาด  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยนายกฤชพล แสงสุนานนท์ ปลัดเทศบาล และนางสาวภาวินี ทึมกระโทก เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคมการจัดตั้งฟาร์มหมู CPF ณ ศาลาชุมชนเพชรเจริญ
วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยนางสุพิน จิตแกล้ว นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ได้เดินทางไปให้กำลังใจผู้มาฉีดวัคซีน โควิด-19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาด
วันที่ 13 กันยายน 2564          นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด นางสุพิน จิตแกล้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหินดาด ร่วมต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ บ้านหัวสะพาน บ้านสะพานทอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประกาศปิดเนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อมาตรวจเยี่ยมเเละสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่
คุ้มครองเด็ก
วันที่ 8 กันยายน 2564           นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ นางสุพิน จิตแกล้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด และ นายใหม แนมขุนทด เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 บ้านหัวสะพาน และ บ้านสะพานทอง ตำบลหินดาด จำนวน 340 ถุง โดยใช้งบประมาณส่วนตัว
วันที่ 3 กันยายน 2564            นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลหินดาด ได้ดำเนินการมอบบ้านนางสาวตุ่น เหมาะกลาง ชุมชนศิลาประชารักษ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ โดยได้รับการสนับสนุนงบจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ. นายสมศักดิ์ ไตรศักดิ์ สจ. และเจ้าหน้าที่จาก อบจ. นครราชสีมา 
วันที่ 2 กันยายน 2564 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด มอบหมายให้กองช่างและกองสาธารณสุขร่วมกันทำความสะอาด ตัดต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนบ้านเมืองเพชรถึงบ้านโคกสะทอน  
วันที่ 2 กันยายน 2564       มูลนิธิ จงจินต์ ฉัตรเลขวนิช บริจาคชุด PPE จำนวน 100 ชุด มูลค่า 16,000 บาทและของใช้จำเป็นสำหรับศูนย์พักคอย มูลค่า 14,000 บาท รับมอบโดยนายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาดและรองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยเเถลง เป็นประธานเปิดศูนย์พักคอย (CI) เทศบาลตำบลหินดาด เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ณ โรงเรียนปริยัติธรรม วัดอุทัยมัคคาราม โดยมีนายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาดกล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร   กำนันตำบลหินดาด    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง สาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาด ร่วมพิธีเปิดศูนย์พักคอยฯพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ SML และ ศูนย์ วัดป่าศรัทธาธรรม บ้านตะคร้อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
   วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายศิวะเสก สินโทรัมย์ ปลัดอาวุโสอำเภอห้วยแถลง ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พักชั่วคราวเทศบาลตำบลหินดาด (LQ) โดยมีนายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลร่วมให้การต้อนรับ   
 วันที่ 1 กรกฎาคม​ 2564 เทศบาลตำบลหินดาด อ.ห้วยแถลง นำโดย นายชอบ​ ภิญโญ นายกเทศมนตรี  พร้อม นางรัชนีกร  เกษเมธีการุณ นางสุพิน  จิตแกล้ว รองนายกเทศมนตรี  และ พนักงานเจ้าหน้าที่​ ประธาน​ชุมชนได้ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 500 บาท จากสมาคมประชาคมคนตาบอด และจากการสนับสนุนเพิ่มจากนายกเทศมนตรีอีก จำนวน 500 บาท ให้แก่ผู้พิการทางการเห็น จำนวน 1 ราย นางแสง  วงค์ภักดี  
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหินดาด ร่วมกับเทศบาลตำบลหินดาด นำโดย นายชอบ  ภิญโญ นายกเทศมนตรี นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ นางสุพิน  จิตแกล้ว รองนายก ฯ และนางปฎิมา  สินโทรัมย์ พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน ทต. หินดาด ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนหินดาดวิทยา ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด มอบหน้ากากอนามัยจำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น (โดยใช้งบประมาณส่วนตัว) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหินดาด
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นำโดย นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกล้างถนนชุมชนหินดาด ชุมชนโนนสง่า ชุมชนโนนจำปา
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายอำเภอห้วยแถลง ปศุสัตว์อำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมกันควบคุมและป้องกันโรคลิมปี สกินในโค ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหินดาด เป็นการเร่งด่วน
วันที่ 16/มิ.ย./64 นายชอบ  ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาดพร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ได้ส่งมอบรถเข็นแบบวีลแชร์สำหรับผู้พิการราย นางหนู  จำปี โดยการประสานงานของกองสวัสดิการสังคม
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบออกใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต สำรวจกิจการ ร้านค้า โดยหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ และ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกสำรวจตามเเบบคำร้องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัติการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 89
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 8 ธันวาคม 2566
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
E-service
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.235.60.197
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,231,557

            
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.