สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายนรงค์ฤทธิ์ ทองหวั่น

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
บริการออนไลน์
เฟสบุ๊กเทศบาล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศุนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ของเทศบาลตำบลหินดาด  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 15 เมษายน 2565  นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมคณะผู้บริหาร ประชาชน ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ วัดอุทัยมัคคาราม ตำบลหินดาด
วันที่ 13 เมษายน 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วย นางสุพิน จิตแกล้ว  นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ  รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด นายใหม แนมขุนทด เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  นายองอาจ เกษเมธีการุณ  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอห้วยแถลง  นายสมศักดิ์ พานิชกุล  กำนันตำบลหินดาด ทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
วันที่ 1 เมษายน 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วย นางสุพิน จิตแกล้ว  นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด และ นางอรวียา พิเศษ ครูผู้ดูแลเด็ก รับมอบสไบพระราชทานและรูปหล่อท้าวสุรนารี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งประดู่ เพื่อแห่อัญเชิญสไบพระราชทานในวันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565
วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด มอบหมายให้ นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ  รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด และ นางสาวนภสร ภูบาลชื่น  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นำน้ำสมุนไพรแจกให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  ชุมชนโนนสง่า ชุมชนหินดาด และชุมชนป่าสงว
วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ร่วมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน(ทอดผ้าป่า)
วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน อำเภอห้วยแถลง
วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วย นางสุพิน จิตแกล้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด นายกฤชพล แสงสุนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด ร่วมงานประเพณีกุ้มข้าวใหญ่ตำบลทับสวาย ณ วัดโคกโภคา ตำบลทับสวาย
วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และ เจ้าพนักงานธุรการ มอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
วันที่ 10 มีนาคม 2565  เวลา 13.45 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหินดาด ดำเนินการฝึกซ้อมการใช้สายดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏบัติงาน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด พนักงานเทศบาล ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหินดาด
วันที่ 8 มีนาคม 2565 รายงานสถานการณ์ ผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหินดาด หมู่ที่ 1 บ้านพักอาศัยจำนวน 2 หลัง โรงเก็บวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 หลัง ผู้เสียหายจำนวน 3 ราย
วันที่7มีนาคม​ งานEms​ ได้รับมอบหมายจาก​ นายชอบ​ ภิญโญนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหินดาดให้ออกตรวจสอบเหตุวาตภัย​
วันที่ 8 มีนาคม 2565  นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหินดาด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เดินทางมาส่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และพนักงานเทศบาลโอน/ย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด พนักงานเทศบาล  ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลห้วยแถลง  ที่เดินทางมาส่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 วันที่ 2 มีนาคม  2565 เวลา 15.30น.เทศบาลตำบลหินดาด  ได้จัดกิจกรรมตามนโยบาย  โคราชเมืองกีฬา (Korat. Sports. Tity) ณ.บริเวณสนามกีฬาและห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส
นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  มอบหมายให้พนักงาน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ  ณ โรงเรียนบ้านหินดาด
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายชอบ ภิญโญ  นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  มอบหมายให้  นางสุพิน จิตแกล้ว  นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ  รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  มอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 89
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 8 ธันวาคม 2566
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
E-service
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.235.60.197
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,231,686

            
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.