ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 


 
นายกฤชพล แสงสุนานนท์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด



  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้การเลือกคัดสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
       เนื่องจากได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0023.2/395 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้ตรวจสอบรายงานขอความเห็นชอบการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และรับสมัครระหว่างวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีระยะเวลาก่อนวันรับสมัครเพียง 4 วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2547 หมวด 4 ข้อ 19(1)วรรค 2 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ประกาศรับสมัครนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนกำหนดวันรับสมัคร จึงทำให้กระบวนการสรรหาพนักงานจ้างดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง จึงประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1. นางสาวอุไรวรรณ พันวัน หมายเลขประจำตัวสอบ 001 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
วันที่ประกาศ : 2561-05-01

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 23 คน
หมายเลข IP 54.198.195.11
คุณเข้าชมลำดับที่ 814,386

 
สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๒๗  Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
samsun escort eskişehir escort kocaeli escort istanbul escort izmir escort niğde escort adıyaman escort konya escort ordu escort