ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

  หน้าแรก     ทำเนียบอัตรากำลัง 

ทำเนียบอัตรากำลัง
ทำเนียบอัตรากำลัง  

เจ้าหน้าที่

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

สำนัก / กอง

หมายเหตุ

1

นายณัฐพงษ์     สุรีย์รัชศิรดา

รองปลัดเทศบาล

 

 

2

นางประภัสสร   ตรัยศิลานันท์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สป.

 

3

นางสุนันท์   กลิ่นศรีสุข

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการฯ

 

4

นายสุขสันต์ ยังสุขเกษม

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

 

5

นางสาวลำจวน กิตติเวทยานุสรณ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

 

6

นายสมชาย  ธูปเทียน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สป.

 

7

นางสาวสุภาวดี   พยัคฆกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

กองคลัง

 

8

นางสาวชลดา  ประยูรโภคราช

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

 

9

นางสุนีย์     บุตรดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กองวิชาการฯ

 

10

นางสาวพรทิวา  มงคลอุดมฤทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สป.

 

11

นางสาวสุนันทา  สะเทือนรัมย์

นักวิชาการพัสดุ

กองคลัง

 


 ลูกจ้างประจำ

 ลำดับ

 ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

สำนัก / กอง

หมายเหตุ

1

นายแสวง วอยพิมาย

พนักงานงานขับรถดับเพลิง

สำนักปลัดเทศบาล

 

2

นายชยัน กลบกลาง

พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ

สำนักปลัดเทศบาล

 

 

เอกสารประกอบ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 24 เมษายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 107.22.48.243
คุณเข้าชมลำดับที่ 712,375

 
สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ 355 หมู่ที่ 1 ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
Tel : 0-4495-0427  Fax : 0-4495-0455
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
samsun escort eskişehir escort kocaeli escort istanbul escort izmir escort niğde escort adıyaman escort konya escort ordu escort