ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

 
นายกฤชพล แสงสุนานนท์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  หน้าแรก     ข้อมูลศักยภาพของท้องถิ่น 

ข้อมูลศักยภาพของท้องถิ่น
ข้อมูลศักยภาพของท้องถิ่น  

 

เทศบาลตำบลหินดาดแบ่งส่วนราชการบริการภายในอกเป็น 7 ส่วน ดังนี้
1. สำนักปลัดเทศบาล
2. กองวิชาการและแผนงาน
3. กองคลัง
4. กองช่าง
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6. กองการศึกษา
7. กองสวัสดิการสังคม


 จำนวนบุคลากร      มีจำนวนรวม 55 คน
- พนักงานเทศบาลสามัญ         จำนวน   18   คน
- ลูกจ้างประจำ                         จำนวน     3   คน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ         จำนวน   15   คน
- พนักงานจ้างทั่วไป                 จำนวน   19   คน
- คนงานจ้างเหมา                    จำนวน     4   คน


 ระดับการศึกษาของบุคลากร
พนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจำ  จำนวน 21 คน
- ระดับปริญญาตรี                   จำนวน   14   คน
- ระดับ ปวส.                           จำนวน   3     คน
- ระดับ ปวท.                           จำนวน   1     คน
- ระดับ ปวช. / ม.6                  จำนวน   3     คน


พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 34 คน
- ระดับปริญญาตรี                   จำนวน   3   คน
- ระดับ ปวส.                           จำนวน   4   คน
- ระดับ ปวช./ ม.6                   จำนวน   8   คน
- ต่ำกว่าระดับ ปวส. / ม.6        จำนวน   19  คน   

 ด้านการคลัง
เทศบาลตำบลหินดาด มีการบริหารรายรับ-รายจ่าย ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
ดังต่อไปนี้
รายการ
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
รายรับ
25,412,380.38
30,173,547.91
24,309,600.34
22,387,267.70
รายจ่าย
22,619,817.11
28,217,784.12
22,160,450.17
22,301,219.35
 
 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีรถเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 2 คัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน เก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบล
หินดาด คันที่ 1 เก็บในเขตพื้นที่ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเมืองเพชร ชุมชนเพชรเจริญ ชุมชนป่าสงวน
และชุมชนศิลาประชารักษ์ คันที่ 2 เป็บในเขตพื้นที่ 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหลุมดิน ชุมชนพลวงโพธิ์
พัฒนา ชุมชนโนนสง่า ชุมชนหินดาด และชุมชนโนนจำปา-หัวทำนบ
 
 ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีรถน้ำ จำนวน 3 คัน รถดับเพลิง จำนวน 2 คัน และรถ EMS จำนวน 1 คัน ไว้บริการประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลหินดาด

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 15 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.224.247.42
คุณเข้าชมลำดับที่ 882,618

 

เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๒๗  Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0